Ordinační hodiny
Pondělí-pátek   8.00 - 12.00   13.00 - 20.00
Sobota   9.00 - 12.00
Neděle 18.00 - 19.00
Operační hodiny
Pondělí-pátek   8.00 - 12.00
POHOTOVOST NA TEL. 736 175 107

Téma měsíce

Srpen: ZOONÓZY - nemoci přenosné ze zvířat na lidi

V době dovolených, které často podnikáme i do exotických zemí, se často hovoří o nemocech přenosných ze zvířat na lidi. Ale těmito nemocemi můžeme být ohroženi i když zůstaneme doma a nebudeme nikam cestovat. I v České republice se totiž vyskytuje několik onemocnění, která jsou na člověka přenositelná. Proto jsme pro srpnové téma měsíce zvolili toto téma. Na vaše nejčastější otázky odpovídá MVDr. Ivo Gréger.

 

Jsou nemoci přenositelné ze zvířat na lidi všeobecně stejně nebezpečné pro všechny?

Problematika těchto nemocí se ve větší míře obvykle týká pouze určitých skupin lidí a zvířat, ale ohroženy jsou prakticky všechny osoby přicházející do styku buď přímo se zvířaty, nebo s prostředím, kde se zvířata vyskytovala. Náchylnějšími k těmto chorobám jsou často děti, staří lidé a osoby s poruchou imunitního systému. 

 

S jakou chorobou přenosnou ze zvířat na lidi se můžeme v České republice setkat nejčastěji?

Nejznámější chorobou u nás je VZTEKLINA. Jedná se o smrtelné onemocnění přenosné ze zvířat na lidi přímým kontaktem (pokousáním, slinami). Pravděpodobnost nákazy je v ČR minimální, avšak ze zákona je daná povinnost pro majitele psů nechat své zvíře každoročně proti vzteklině očkovat. Z hlediska prevence je potřeba toto očkování provádět i u koček a dalších chovaných zájmových zvířat (fretek…). 

 

Vzteklina je choroba poměrně známá. Jakých dalších zvířecích nemocí se však můžeme obávat?

Další z chorob přenosných ze zvířat na lidi je LEPTOSPIRÓZA. Jedná se o bakteriální onemocnění postihující celou řadu zvířat a člověka. Je to onemocnění, jehož nejčastějším zdrojem jsou hlodavci. Tito pak nemoc přenášejí na psy a další zvířata a rovněž na lidi. Je možný také přenos ze psů na lidi. U psů se jedná často o smrtelné onemocnění. 

Nejspolehlivější ochranou je každoroční vakcinace psů proti této chorobě. 

Nejznámější choroba přenášená kočkami je TOXOPLASMÓZA. Největší nebezpečí hrozí těhotným ženám. Nejlepší prevencí je dodržování hygienických zásad jak u dospělých osob, tak hlavně u dětí hrajících si v prostředí, kde se vyskytovaly kočky (např. pískoviště). Proti této chorobě bohužel neexistuje žádné očkování. 

Z kožních onemocnění zmiňme PLÍSŇOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Původci se vyskytují všude v okolním prostředí. Zvířata mohou působit buď jako konečný hostitel, a pak se onemocnění projeví u nich, nebo fungují jako skrytý přenašeč bez zjevných klinických příznaků a pouze původce onemocnění přenáší na lidi ve svém okolí. U těchto osob (zejména jsou náchylné děti a staří lidé) pak pozorujeme kožní vyrážky typického vzhledu. Prevencí jak výskytu onemocnění u psů a koček, tak přenašečství, je každoroční vakcinace proti těmto chorobám. 

 

Lze se uvedeným chorobám nějak bránit?

Obecně je potřeba dodržovat zásady správné hygieny (zejména u dětí) po kontaktu se zvířaty, a tím nejlépe chránit sebe před možnými nákazami nejen těmito chorobami.